БУРХАНЫ СҮМ ДЭЛХИЙН САЙН МЭДЭЭНИЙ АВРАЛЫН ЗАР НИЙГЭМЛЭГ

Дэлхий дахинаас авсан шагналууд

Сэтгэл шингэсэн сайн дурын ажлаараа хөрш нийгэмдээ тусалсаар ирсэн Бурханы сүмийг дэлхийн олон орны төр засгийн газар, байгууллагууд, нийгмийн салбар бүрээс өндрөөр үнэлж, Хүндэт өргөмжлөл, талархал гэх мэт 3300 орчим шагнал урамшуулал хүртээсэн байна.

Хүн төрөлхтнийг гэсэн Бурханы хайранд дэлхий нийт уяран догдолно. Хувиа хичээх үзэл газар авсан өнөө цагт сэтгэл шингэсэн үйлсээрээ хөрш нийгэмдээ тусалдаг Бурханы сүмд орон орны төр засгийн газар болон байгууллагуудаас төрийн дээд одон медаль, хүндэт өргөмжлөл, талархал зэрэг 3300 орчим шагнал урамшуулал хүртээгээд байна.

Бурханы сүмийн нийгэмд үзүүлсэн сайн дурын ажил

Бид хил хязгаар, арьс өнгө, хэл соёл эс харгалзан хайрлах, үйлчлэх ажлуудыг хийж хэрэгжүүлдэг.

Хүн төрөлхтний энх тайван, аз жаргалын төлөөх
SDGs (НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд)-д
хүрэхийн төлөө хамтран ажиллаж байна.

Илүү үзэх

БУРХАНЫ СҮМ ДЭЛХИЙН САЙН МЭДЭЭНИЙ АВРАЛЫН ЗАР НИЙГЭМЛЭГ

Дэлхий дахинаас авсан шагналууд

Сэтгэл шингэсэн сайн дурын ажлаараа хөрш нийгэмдээ тусалсаар ирсэн Бурханы сүмийг дэлхийн олон орны төр засгийн газар, байгууллагууд, нийгмийн салбар бүрээс өндрөөр үнэлж, Хүндэт өргөмжлөл, талархал гэх мэт 3300 орчим шагнал урамшуулал хүртээсэн байна.

Хүн төрөлхтнийг гэсэн Бурханы хайранд дэлхий нийт уяран догдолно. Хувиа хичээх үзэл газар авсан өнөө цагт сэтгэл шингэсэн үйлсээрээ хөрш нийгэмдээ тусалдаг Бурханы сүмд орон орны төр засгийн газар болон байгууллагуудаас төрийн дээд одон медаль, хүндэт өргөмжлөл, талархал зэрэг 3300 орчим шагнал урамшуулал хүртээгээд байна.

Бурханы сүмийн нийгэмд үзүүлсэн сайн дурын ажил

Бид хил хязгаар, арьс өнгө, хэл соёл эс харгалзан хайрлах, үйлчлэх ажлуудыг хийж хэрэгжүүлдэг.

Хүн төрөлхтний энх тайван, аз жаргалын төлөөх
SDGs (НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд)-д
хүрэхийн төлөө хамтран ажиллаж байна.

Илүү үзэх

БУРХАНЫ СҮМ ДЭЛХИЙН САЙН МЭДЭЭНИЙ АВРАЛЫН ЗАР НИЙГЭМЛЭГ

Дэлхий дахинаас авсан шагналууд

Сэтгэл шингэсэн сайн дурын ажлаараа хөрш нийгэмдээ тусалсаар ирсэн Бурханы сүмийг дэлхийн олон орны төр засгийн газар, байгууллагууд, нийгмийн салбар бүрээс өндрөөр үнэлж, Хүндэт өргөмжлөл, талархал гэх мэт 3300 орчим шагнал урамшуулал хүртээсэн байна.

Хүн төрөлхтнийг гэсэн Бурханы хайранд дэлхий нийт уяран догдолно. Хувиа хичээх үзэл газар авсан өнөө цагт сэтгэл шингэсэн үйлсээрээ хөрш нийгэмдээ тусалдаг Бурханы сүмд орон орны төр засгийн газар болон байгууллагуудаас төрийн дээд одон медаль, хүндэт өргөмжлөл, талархал зэрэг 3300 орчим шагнал урамшуулал хүртээгээд байна.

Бурханы сүмийн нийгэмд үзүүлсэн сайн дурын ажил

Бид хил хязгаар, арьс өнгө, хэл соёл эс харгалзан хайрлах, үйлчлэх ажлуудыг хийж хэрэгжүүлдэг.

Хүн төрөлхтний энх тайван, аз жаргалын төлөөх
SDGs (НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд)-д
хүрэхийн төлөө хамтран ажиллаж байна.

Илүү үзэх
1,792

Бурханы сүмийн нийгэмд үзүүлсэн сайн дурын ажил

Бид хил хязгаар, арьс өнгө, хэл соёл эс харгалзан
хайрлах, үйлчлэх ажлуудыг хийж хэрэгжүүлдэг.

Хүн төрөлхтний энх тайван, аз жаргалын төлөөх
SDGs (НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд)-д
хүрэхийн төлөө хамтран ажиллаж байна.